-

written @ 2:22 am on 28.02.03

我訓o左一陣起身睇天地豪情,我家姐就串我,問我今日點解咁得閑,仲唔去末牷C識我既人都知我係懶精,我唔會早讀書唔會早做末牶鵂憿I

我可能可以買新笛呀!
呵呵呵∼∼∼
呢個消息都ok震憤人心呀!

天地豪情都真係好好睇,我鍾意apple同大頭文,嘉鳴都好好呀;但我發現我ok鍾意張家輝,坅Y唔係好靚仔,但呇荇a仲係好男人呀,我覺得現實o既妘ㄚY好男人呀!唔知點解我覺得坅Yd好錫女朋友o既男人∼

今晚我想起了你,我覺得其實你真的對我很好。

我多謝你說過喜歡我,那時我總想,我不值得有人愛,在我和爸爸每天也吵架的時候,是你給了我對自己的自信。是你叫我要開心一點的。
後來你說走了,也把我所有的自信和快樂帶走。
對不起,我想,是我不夠好。
我真的希望你可以以後都很快樂,你是這世上第一個人告訴我這世界是彩色的,你記得嗎?

壞笛 .

written @ 10:20 pm on 27.02.03

我支笛壞o左呀!∼
好沮喪......

但好多謝小屋同腰果眼送小媛子我去學笛,但腰果有d冷淡,唔知係唔係坉瓥萲w小媛子呢?

多謝親愛的聽我講o野。
是的,我把你看得太重要了。
重要到連自己也開始失去,現在,我是時候要找回我自己了。

我又買o野,可能是想平伏壞笛所帶來的不快吧!
唉...咁就真係唔知幾時先 save 到$了.....

夜晚,我自己一個人去o左 kubrick 看書,那裡真是一個很好的地方啊!

replay it once || play it now

To Read ---------------